Support Pro-Tec

IDSeal Application Support

Vänligen bläddra i produktsupportinformationen nedan. Klicka på önskad supportinformation för detaljerade förklaringar.

 

IDSeal PC Cleaner (Upp till 4 enheter)

 

IDSeal Pro-Tec (Upp till 4 enheter)

Allmänt

IDSeal Antivirus

Inställningar och konfigurationer

IDSeal Moln-backup (Upp till 2 enheter)

 

IDSeal Guardian tillhandahåller verktyg och resurser som skyddar dina data och din identitet, men det är omöjligt att helt eliminera risken för cyberbrott eller identitetsstöld. Det är viktigt att du själv anstränger dig att förhindra obehörig åtkomst, och dina personuppgifters säkerhet beror på om du använder korrekta fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder.