Produktfunktioner

Product Image

IDSeal Guardian

DSeal Guardians unika kombination av verktyg för att skydda din integritet med antivirusprogram, VPN, säker säkerhetskopiering till molnet och PC-rensning skyddar dig dygnet  runt mot cyberhot som hotar din konfidentialitet, identitet och dina enheter. Med IDSeal Guardian kan du känna dig säker på att du inte spåras eller följs när du surfar på nätet. Och det håller proaktivt undan skadliga hot och bibehåller din digitala integritet – samtidigt som dina personuppgifter skyddas.

Försvara dig mot cyberhot mot din sekretess, identitet och enheter med de mest eftertraktade säkerhetsfunktionerna som finns på marknaden!

Alla funktioner erbjuds inte på alla plattformar. Klicka här om du vill se en lista över tillgängliga funktioner på Windows, Mac, iOS och Android.

 

Köp nu

IDSeal Guardian tillhandahåller verktyg och resurser som skyddar dina data och din identitet, men det är omöjligt att helt eliminera risken för cyberbrott eller identitetsstöld. Det är viktigt att du själv anstränger dig att förhindra obehörig åtkomst, och dina personuppgifters säkerhet beror på om du använder korrekta fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder.